A ierta soţul sau soţia care a greşit înseamnă mai mult decât a te căsători cu cel care nu mai are mâini şi picioare

Cum mai poate fi vorba de iubire când soţul, soţia este înşelat şi ce-ar trebuie să facă cel înşelat pânăn-ar fi călcat în picioare încă o dată?

Înşelarea nu înseamnă călcare în picioare a partenerului, înseamnă călcarea iubirii în picioare. Dar iubirea nu trebuie să se oprească atunci când celălalt greşeşte, dacă ea este iubire. Problema se opreşte sau nu, se opreşte pentru că omul vrea să oprească. Respectivul înşelat vrea să oprească această iubire pentru că este supărat că a fost înşelată iubirea.

Ori, dacă este iubire, ea nu trebuie să oprească, ci să meargă la recuperare. Trebuie recuperat soţul sau soţia. Asta se numeşte iubire. A ierta soţul sau soţia care a greşit înseamnă mai mult decât a te căsători cu cel care nu mai are mâini şi picioare!

Pr. Nicolae Tanase – “Sot ideal, sotie ideala”, Ed. Anastasis

***Rugăciunea soților unul pentru altul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­­­­zeul nostru, Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dă­ruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și po­runcile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. În­tărește-l (o) în dreapta credință și în dragoste desă­vâr­șită, ca să lucrăm îm­preună faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și po­runci. Că a Ta este stăpânirea și puterea în veci. Amin.

Sursa: doxologia.ro