Scufiţa Roşie merge pe cărare, prin pădure

Scufiţa Roşie merge pe cărare, prin pădure, ca să-i ducă merinde bunicuţei. După un tufiş îl vede pe lup stând pe vine, cu ochii bulbucaţi, cu limba scoasă şi cu o mutră congestionată.
– Scufiţa Roşie, spune-mi repede, ce-ai în coşuleţ?
– Păi, un pui fript…
– Altceva?
– Un… Un cozonac…
– În ce-i învelit cozonacul?
– Într-un ziar…
– Minunat! Lasă ziarul şi dă-i drumul!